The world is full of choices.. Unlimited possibilities..

Temat: Nasze Hobby i My Sami
No dobrze to juz nic niebędę pisał ,lecz jak ktoś mi pozwoli to łatwiej mi pisać po śląsku bo jestem ślązakiem,i mieszkam w samym sercu wyżyny Śląsiej w GOP i jestem z tego dumny.
Pozwolicie czy nie gdy ktoś niezrozumi to mogę przetłumaczyć ,pasuje
i niech mi ktoś powie że tutaj jest brudno zanieczyszczenia bo znacie tylko ten sląsk a łąki, pola, wzgórza, rzeki i kochany nasz beskid a dotego hałdy dawny wizerunek skarzonego śląska zamieniają się w punkty widokowe miejsce osiedlania się zwierzad nawed zagrożonych w polsce znalazły dobre warunki na naszym śląsku a co do hałd to są porośniete trawami i brzozowymi lasami.
Źródło: pradragons.fora.pl/a/a,107.htmlTemat: Zanieczyszczenie środowiska
Zanieczyszczenie środowiska to odwieczny problem, który dotyka chyba każdego. Potęgujemy je używając pieców na węgiel lub farb i lakierów w aerozolu. Ale chyba największym zagrożeniem są odpady, które poważnie grożą nam pogrzebaniem pod górą śmieci.
Odpady gromadzone są na wysypiskach - ogromnych terenach wyłączonych z użytkowania przez jakiekolwiek zwierzęta, z nielicznymi wyjątkami jak szczury i mewy. Trujące substancje wymywane i ulatniające się z tych odpadów dostają się do wody, gleby i powietrza szkodząc organizmom żyjącym na przyległych terenach.
Degradacja środowiska ma ścisły związek z nadmierną liczebnością populacji ludzkiej. Przyjście na świat jednego dziecka w kraju wysoko rozwiniętym takim jak np. Stany Zjednoczone zwiększa presję na środowisko niż przybycie dwanaściorga dzieci w kraju rozwijającym się.
Największym zanieczyszczonym terem w Polsce jest Wyżyna Śląska. Jak wiemy znajdują się tam główne ośrodki przemysłu metalurgicznego i energetycznego. Takie nagromadzenie tylu fabryk i kopalni spowodowało, iż Śląsk jest obecnie obszarem objętym klęską ekologiczną. W tym regionie oczyszczane jest tylko 20% ścieków przemysłowych i 10% ścieków komunalnych. Do kolejnych trucizn Wyżyny Śląskiej możemy zaliczyć emisję dużej ilości pyłów i szkodliwych gazów takich jak: dwutlenek siarki, który przyczynia się do powstawania "kwaśnych deszczy", tlenek węgla, tlenek azotu, siarkowodór oraz amoniak. W opadających na wyżynę pyłach znajdują się ogromne ilości metali ciężkich: ołowiu, cynku, rtęci, kadmu i miedzi. W Górnośląskim Okręgu Przemysłowym na 1 km2 opada przeszło 1000 t pyłów rocznie. Zgodnie z przyjętymi normami wskaźnik ten nie powinien przekraczać 200 t na km2.
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=1784


Temat: Moje miasto
Opowiedzcie coś o waszym mieście
Jaa? a co ja sie będę produkować. wikipedia powie za mnie. xD

Tychy (niem: Tichau), to miasto przemysłowe położone na południu Polski, w województwie śląskim, w południowej części Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego.
Historia
W 1629 roku rozpoczęła się budowa browaru książęcego. Udział w powstaniach śląskich 1919-1921. W XIX w. założono drugi browar (obywatelski) i fabrykę celulozy. W 1870 r. utworzono połączenie kolejowe. 1922 r. po plebiscycie Tychy weszły w skład państwa polskiego. Po reformie administracyjnej w 1975 r. do Tychów włączono: Bieruń Stary, Bojszowy, Imielin, Kobiór, Lędziny i Wyry, przez co Tychy zajmowały obszar większy niż Katowice. Stan ten trwał do 1991 r., gdy tendencje odśrodkowe spowodowały rozpad terytorium miasta.
Geografia
Tychy są jednym z większych miast województwa śląskiego, położone w jego południowej części na wysokości około 300 m. npm., na pograniczu Kotliny Oświęcimskiej i Wyżyny Śląskiej.
Usytuowane są przy skrzyżowaniu tras międzynarodowych Warszawa–Wiedeń i krajowej Opole-Kraków (w Tychach ul. Mikołowska ha! ja obok niej mieszkam xD i Oświęcimska). Miasto położone jest w odległości ok. 58 km w linii prostej na południe od portu lotniczego w Pyrzowicach i 65 km na zachód od portu lotniczego Kraków-Balice, około 30 km na północny wschód od granicy czeskiej oraz ok. 55 km na północ od granicy słowackiej. W odległości 12 km od Tych przechodzi autostrada A4.
Klimat
Obszar, na którym leżą Tychy występuje w regionie klimatycznym małopolskim. Charakteryzuje się on mikroklimatem wyżynnym z dużym wpływem pobliskich gór - dla Tychów jest to pasmo Beskidu Śląskiego i Żywieckiego.
Komunikacja
Jednym z elementów komunikacji miejskiej jest sieć trolejbusowa, obok tradycyjnej komunikacji autobusowej. Organizatorem komunikacji na terenie Tychów oraz na terenie 7 innych gmin (Mikołów, Łaziska Górne, Orzesze, Ornontowice, Wyry, Kobiór i Lędziny), które przekazały Tychom, w drodze porozumienia, zadania związane z organizowaniem komunikacji zbiorowej jest MZK Tychy. Głównymi przewoźnikami są PKM Tychy i Tyskie Linie Trolejbusowe. Pozostali przewoźnicy obsługują głównie linie mikrobusowe.
Dzielnice
W skład Tychów wchodzą także dawne wsie położone niedaleko miasta: Wilkowyje, Mąkołowiec(buhehe. ja tu z Voun mieszkam.), Czułów, Wartogłowiec, Zawiść, Jaroszowice, Urbanowice,Wygorzele, Cielmice, Paprocany, Żwaków, Glinka i Suble.


Osoby związane z Tychami.
Ryszard Riedel - muzyk zespołu Dżem.
Sebastian Riedel - muzyk zespołu Cree
Mariusz Czerkawski - hokeista NHL
Radosław Gilewicz - piłkarz
Tadeusz Godyń - zapaśnik
Henryk Gruth - hokeista, olimpijczyk i trener
Ireneusz Krosny - mim
Józef Krupiński - poeta
Lucyna Langer-Kalek - lekkoatletka (Złoty medal Uniwersjady w Meksyku 1979roku i inne sukcesy)
Krystyna Loska - aktorka, prezenterka telewizyjna
Roman Ogaza - piłkarz
Krzysztof Oliwa - hokeista NHL
Generał Roman Polko - Dowódca GROM-u
Henryk Średnicki - bokser (Mistrz Świata)
Dariusz Wieczorek - hokeista (bramkarz hokejowej reprezentacji kraju)

tyle wystarczy?


Lubicie wasze miasto, czy nie?
nie.


Co w nim lubicie?
nie wiem. chyba nic.
a... nie! wiem.
co rok organizowany jest Festival Ryśka Riedla!
i mamy Żyrafe, nie? i tam są organizowne różne zabawy, tj koncerty. np w Dzień tychów czy na Święto Czekolady. takie festyny. jest ubaw.

Co w nim nie lubicie?
jest głupie i...tyle.

no jeszcze..
Paprocany sa tak zanieczyszczone, że szok.
mam daleko do Karkowa.
nie ma u nas Silesii City Center xD jest tylko City Point, ale tam jest Kupa.
nie ma tu dużo koncertów.
TH tu nigdy nie przyjedzie a mój dom jest taki przytulny..
itp, itd.


Macie tam jakieś szczególne tradycje, atrakcje, albo coś?
Festival Ryśka Riedla.
Browar Tyski, Książęcy.
Kościół Marii Magdaleny - zabytek.
mamy Żyrafe no.
kurde no mamy
kino nawet dwa, teatr, dom kultury, stadion, basen, szpital miejski i wojewódzki, dużo kościołów, szkół. full małych sklepów spożywczych. Tesco, Real, Leclerc, Biedronka, Lieder Szajs, OBI, Lidl.. City Point, Azet. jest tez dużo przystanków autobusowych. jest dworzec. dużo bloków mieszkalnych, wierzowców.
no i...koniec!
Źródło: thpoland.fora.pl/a/a,6397.html


Temat: Przyroda Nieożywiona
Najbardziej charakterystycznymi elementami rzeźby terenu okolic Olsztyna są wystające ponad wierzchowinę jurajską skaliste wapienie w postaci ostańncow.
Jedna z grup tychże form zwana Olsztyńskimi Skałami stanowi grupę wzgórz nie zalesionych, z charakterystyczną murawą kserotermiczną.
Z grupy Olsztynskich Skał, jedną z największych jest Góra Zamkowa, która stanowi cześć całego szeregu podobnych pokrojem wzniesień.
Od południowej strony Olsztyna występują dwa charakterystyczne i niezwykle malownicze, nie zalesione wzgórza: Lipówki oraz Biakło. Cześć podobnych im wzgórz pokryta jest bukowo-sosnowym lasem, czego doskonałym przykładem jest rezerwat Sokole Góry leżący pomiędzy wspomnianą wyżej Górą Biakło a wsią Biskupice.
Jadąc w kierunku Częstochowy widzimy po prawej stronie samotne wzniesienie porośniete podobnym do Sokolich Gór bukowym lasem, jest to również rezerwat leśny noszący nazwe Zielona Góra.


Obszar gminy Olsztyn należy ponadto do regionów o bardzo dużym nagromadzeniu jaskiń. Szczególne ich zagęszczenie występuje w Sokolich Górach, gdzie pośród wielu innych jest również najgłębsza jaskinia na terenie Wyżyny Krakowsko-Wieluńskiej - Studnisko
(-75 m!).
Jaskinie te są objęte ścisłą ochroną z uwagi na występowanie szeregu niespotykanych nigdzie indziej reliktowych gatunków bezkręgowców oraz nietoperzy. Po długim okresie niekontrolowanego dostępu do tychże jaskiń domorośli "speleolodzy" zdążyli mocno zdewastować niektóre bardzo cenne elementy szaty naciekowej jaskiń, które tworzyły sie przez miliony lat.
Obecnie, aby uzyskać zgodę na wstęp do jaskiń należy nie tylko posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności, ale również zgłosić się do placówki Zarządu Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego znajdującego sie w Złotym Potoku.


Innym ciekawym elementem krajobrazu okolic Olsztyna są tzw. lejki krasowe. Są to okrągłe lub owalne obniżenia w kształcie zbliżonym do stożka, w których gromadzi sie woda opadowa. Jeśli natomiast lejek połączony jest z siecią szczelin krasowych, do których woda wpływa swobodnie to jest to kolejna forma krasowa zwana ponorem. Największe skupisko lejków znajduje się na północny zachód od Olsztyna, niedaleko wsi Kusięta.
W obniżeniach między wzgórzami znajdziemy również polodowcowe twory wydmowe często porośniete sosnowym lasem. Choć często mało widoczne na pierwszy rzut oka, potrafią przekraczać wysokość 20 metrów.


GEOLOGIA
Geologia powiązana jest ściśle z rzeźbą terenu. Położenie gminy na obszarze Wyżyny Częstochowskiej klasyfikuje jej przynależność pod względem geologicznym do Monokliny Śląsko-Krakowskiej.
Najbardziej charakterystyczne są widoczne wzgórza oraz pojedyńcze skały-ostańce zbudowane ze zbitego wapienia skalistego. Pozostała pod powierzchnią gruntu cześc zbudowana jest z wapienia płytowego.
Wapień jest skałą pochodzenia organicznego, która powstała głównie ze szczątków żyjących okolo 65-195 milionów lat temu w Morzu Jurajskim zwierząt. Były to głównie koralowce, z których utworzył się wapień skalisty i głowonogi (amonity i belemnity), które dały początek wapieniowi płytowemu.
Wapień łatwo ulegał erozji pod wpływem wody i zawartego w powietrzu dwutlenku węgla, co po wielu milionach lat zaowocowało bogactwem jaskiń i ciekawych form skalnych.
W czwartorzędzie teren Polski objęły zlodowacenia, które pozostawiły po sobie piaski i żwiry znajdowane w namuliskach jaskiń i śródleśnych wydmach.

HYDROLOGIA
Obszar gminy leży w obrębie dorzecza Warty, która płynie wzdłuż krawędzi kuesty jurajskiej, czyli zachodniej granicy wyżyny.
Obszar jurajski charakteryzuje niedobór wód powierzchniowych spowodowany ciągłym wsiąkaniem wody opadowej i wydostającej się z warstw wodonośnych w skrasowiałe wapienie i korytarze jaskiń. Doliny są suche a wody opadowe często wykorzystują leje krasowe i ponory, aby zasilić zbiornik wód podziemnych.
Wody podziemne występują w trzech poziomach: dwóch jurajskich i jednym czwartorzędowym. Najważniejszy z nich, stanowiący główne zaopatrzenie w wodę ludności Częstochowy i okolic to poziom górnej jury.
Dzięki takiej sytuacji Częstochowa jako jedno z nielicznych miast w Polsce w zasadzie nie korzysta z ujeć wód powierzchniowych.
Jest jednak inny aspekt, o którym nie można zapomnieć przy omawianiu sprawy podziemnych wód jurajskich, jest to oczywiście kwestia ich szczególnej ochrony przed skażeniem. Woda krążąca kilometrami pośród podziemnych korytarzy narażona jest na liczne dopływy zanieczyszczen z zewnątrz. Dlatego tak ważna jest dbałość o szczelne instalacje kanalizacyjne na terenach całej Jury.
...a z tym bywa niestety różnie...
Pamiętajmy więc, że woda w ekosystemie, którego jesteśmy częścią nieustannie krąży.

METEOROLOGIA
Na obszarze gminy stwierdzono bardzo dobre warunki mikroklimatyczne.
Oznacza to występowanie suchego i ciepłego klimatu a średnia roczna temperatura wynosi około 7,5-8 °C. Nieco chłodniejsze są jedynie same wapienne wzgórza. Do osobliwości klimatu należy skrócenie pośrednich pór roku, zmienność pogody w krótkim czasie i duży procent burzowych opadow nawalnych.
Zgodnie z tendencją na obszarze całego kraju przeważają wiatry wiejące z zachodu i południowego - zachodu.

GLEBY
Na Wyżynie Częstochowskiej na wapieniach skalistych jury górnej wytworzyły sie rędziny wapienne, czyli gleby płytkie, suche, nierzadko szkieletowe, które łatwo ulegają erozji. Doliny rzek i potoków wypełniają żyzne gleby - mady piaszczyste. Na terenach gdzie oddziaływał lodowiec, przeważają gleby bielicowe wytworzone z różnych rodzajów piasków, glin i utworów pyłowych.
Źródło: gminaolsztyn.fora.pl/a/a,63.html


Temat: Stan i ochrona środowiska naturalnego w Polsce
Polska należy do krajów o znacznie zanieczyszczonym środowisku. Wiele czynników gospodarczych, społecznych, a zwłaszcza politycznych powodowało, że do końca lat 80 XX wieku stan środowiska naturalnego systematycznie się pogarszał.

Polska jest jednym z krajów, którym najwcześniej podjęto i rozwinięto akcję ochrony przyrody, zapoczątkowaną przez naukowców, wkrótce zyskała poparcie społeczeństwa. Sejm Krajowy we Lwowie w 1868 wydał akt prawny, pierwszy tego typu na świecie, obejmujący ochroną tatrzańskie zwierzęta - kozicę i świstaka. W okresie międzywojennym zapoczątkowano restytucyjną hodowlę żubrów i koników typu tarpana leśnego oraz tworzenia pomników i rezerwatów przyrody oraz parków narodowych. Już w tym okresie wysunięto kwestię ochrony wód przed zanieczyszczeniem, zapobiegania niekorzystnym następstwom gospodarki człowieka w przyrodzie i ochrony krajobrazu. W ustawie o ochronie przyrody z 1949 uwzględniono pojęcie ochrony zasobów przyrody, nowe wówczas w prawdopodobieństwie światowym, na mocy tej ustawy wprowadzono ochronę gatunkową roślin i ochronę gatunkową zwierząt, objęto ochroną ponad 20 896 pomników przyrody, do końca 1993 utworzono 1037 rezerwatów przyrody o łącznej powierzchni ok. 111 tysięcy Ha i 19 Parków Narodowych o powierzchni ok. 243 tysięcy Ha. Od 1974 przystąpiono do tworzenia parków krajobrazowych. W Polsce istnieję 68 Parków Krajobrazowych o powierzchni ok. 121, 5 tysięcy Ha. Następnym krokiem było zmniejszenie szkodliwości gospodarki na środowisko naturalne. Zakłady przemysłowe zostały zmuszone do instalowania urządzeń oczyszczających oraz do poszukiwań technologii ograniczających w możliwie wysokim stopniu zanieczyszczenie środowiska. Rozwinięto prace nad nowymi metodami w gospodarce rolnej, eliminującymi szkodliwe skutki nadmiernej chemizacji.

Nasz kraj należy do europejsko-zachodniosyberyjskiej prowincji (część Palearktyki), jej fauna jest oceniana jako średnio bogata i obejmuje: 89 gatunków ssaków, 220 gatunków ptaków gniazdowych, 8 gatunków gadów, 17 gatunków płazów, 55 gatunków ryb słodkowodnych, ponad 25 tys. gatunków owadów i ok. 1400 gatunków pajęczaków. Większość to zwierzęta typowe dla lasów liściastych i mieszanych (żubr, jeleń, sarna, dzik, liczne ptaki), w północno-wschodniej częśći kraju -także dla strefy tajgi (jarząbek, głuszec, cietrzew, orzechówka); głównie na obszarach południowych i wyspowo występują rzadkie gatunki stepowe (susły, żołna, wąż Eskulapa); gatunki reliktowe, np. skorupiak studniczek (z końca trzeciorzędu), skrzelopływka bagienna (z epoki lodowcowej); swoisty charakter ma fauna Karpat i Sudetów (ryś, żbik, niedźwiedź brunatny, traszki, salamandra plamista, kumak górski, kozica, świstak, płochacz halny); u wybrzeży morskich pojawiają foki i morsy.
Flora Polski należy do środkowoeuropejskiej prowincji lasów liściastych i mieszanych; obejmuje ponad 2300 gatunków roślin naczyniowych i ponad 2000 gatunków roślin plechowych; większość gatunków roślin to element holarktyczny, niewielki jest udział gatunków śródziemnomorskich oraz irano-turańskich; lasy stanowią ponad 27% powierzchni kraju. Majpospolitszym zbiorowiskiem leśnym są: bory sosnowe i mieszane, a na siedliskach zasobniejszych -lasy liściaste, głównie buczyny i grądy (dębowo-grabowe), na podmokłych - olsy i łęgi; zespoły o zachowanym, pierwotnym charakterze roślinności są objęte ochroną jako parki narodowe, rezerwaty przyrody lub pomniki przyrody, np. Białowieski Park Narodowy. Niektóre gatunki roślin są reliktami, np. ostróżka tatrzańska (z trzeciorzędu), różanecznik żółty (relikt stepowy), brzoza karłowata (zlodowacenie karpackie) lub endemitami, np. modrzew polski.

Większość gleb Polski zaliczana jest do tzw. gleb lekkich, niezbyt żyznych, wymagających obfitego nawożenia organicznego i mineralnego oraz innych zabiegów agrotechnicznych; najpospolitsze w Polsce są gleby: brunatnoziemne (brunatne i płowe) -37% powierzchni kraju, bielicoziemne (bielice, bielicowe i rdzawe) -26%, zabagnione (gruntowo-glejowe i opadowo-glejowe) -16%. Do najżyźniejszych typów gleb należą występujące na stosunkowo niewielkich obszarach czarnoziemy (m.in. wyżyny: Sandomierska, Lubelska, Roztocze), czarne ziemie (Kujawy, Nizina Śląska), mady (Żuławy Wiślane), rędziny (Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Niecka Nidziańska).

Szata roślinna. Flora Polski należy do środkowoeuropejskiej prowincji lasów liściastych i mieszanych; obejmuje ponad 2300 gatunków roślin naczyniowych i ponad 2000 gatunków roślin plechowych; większość gatunków roślin to element holarktyczny, niewielki jest udział gatunków śródziemnomorskich oraz irano-turańskich; lasy stanowią ponad 27% powierzchni kraju; najpospolitszym zbiorowiskiem leśnym są bory sosnowe i mieszane, a na siedliskach zasobniejszych -lasy liściaste, głównie buczyny i grądy (dębowo-grabowe), na podmokłych olsy i łęgi zespoły o zachowanym, pierwotnym charakterze roślinności są objęte ochroną jako parki narodowe, rezerwaty przyrody lub pomniki przyrody, np. Białowieski Park Narodowy; niektóre gatunki roślin są reliktami, np. ostróżka tatrzańska (z trzeciorzędu), różanecznik żółty (relikt stepowy), brzoza karłowata (zlodowacenie karpackie) lub endemitami, np. modrzew polski.

Ochrona przyrody jest realizowana poprzez tworzenie parków narodowych, do 1995 -20, rezerwatów przyrody, do 1992 -1037, parków krajobrazowych, do 1992 -68, pomników przyrody, do 1992 -19 985, także poprzez ochronę gatunkową oraz ochronę środowiska.

Okolice Wyszkowa koło Warszawy Słoneczny Stok - Młodów
Źródło: kornelia.xaa.pl/viewtopic.php?t=3051