The world is full of choices.. Unlimited possibilities..

Temat: rak niedrobnkomórkowy - przerzuty: mózg, watroba
Przedstawię Wam wyniki z 27.04.2010
Badanie MR głowy wykonane w sekwencjach SE, FSE, FR FSE , DWI oraz FLAIR w obrazach T1 i T2 zależnych,w przekrojach strzałkowych czołowych i poprzecznych.
Stan po przebytym zabiegu operacyjnym kraniectomii podpotylicznej i resekcji zmiany guzowatej lewej półkuli móżdźku. W kontrolnym badaniu MR głowy w zakresie lewej półkuli móżdźku widoczny w loży pooperacyjnej twór guzowaty o śr. ok 2,5 cm o charakterze wznowy z cechami nieregularnego wzmocnienia oraz zmianami pooperacyjnymi w jego sąsiedztwie. Ponadto również w zakresie tej półkuli widoczna kolejna zmiana o charakterze guzowatym o śr. 2,4 cm. Następna zmiana o śr. 2cm widoczna w zakresie prawej półkuli móżdźku.
W lewej okolicy potylicznej na pograniczu istoty białej i kory widoczne kolejne ognisko guzowate o śr. 1,8 cm, a w prawej okolicy potyliczno ciemieniowej następne o śr. 1,6 cm. Powyżej opisywane zmiany otoczone niezbyt rozległymi strefami obrzęku istoty białej.
Obraz odpowiada rozsiewowi procesu o charakterze npl-meta.
Widoczne wtórne zwężenie przestrzeni płynowych przymóżdźkowych, uciśnięcie światła komory IV oraz zwężenie bruzd mózgu okolic potylicznych.
Poza tym widoczne cechy zaznaczonego zaniku korowo podkorowego mózgowia.
Struktury środkowe bez przemieszczenia w lini dwubocznej.

Wiem,że są przerzuty ale możecie mi to jakoś przetłumaczyć?
Czy jest coś co mogę jeszcze z tym zrobić?
Źródło: forum-onkologiczne.com.pl/forum/viewtopic.php?t=724Temat: Tomografia
Witam
Tomografia Głowy wykazała:
Po stronie prawej w obrębie wzgórza widoczna hipodensyjna zmiana ok15x13mm- najpewniej poniedokrwienna - poza tym mian ogniskowych w obrębie mózgu nie uwidoczniono Struktury środkowe mózgu nie są przemieszczone. Układ komorowy w normie . Przestrzezenie płynowe na sklepistosci mózgu w okolicach czołowych nieco poserzone -niewielki zanik korowy mózgu.
Jakie stosować leczenie ? Prosze o Pomoc
Pozdrawiam
Źródło: forum.czasdzieci.pl/viewtopic.php?t=1595


Temat: Wzmożone napięcie mięśniowe
Witam !
Dnia 10,11,2008 r. musiałam wykonać badanie TK głowy ponieważ bolała mnie zbyt często głowa i ból był narastający. Wynik wykazał ,że mam cechy znacznego zaniku korowego w okolicach czołowo-ciemieniowych o poszerzonej przestrzeni przymózgowej do grubości około 0,9 cm, podobne zmiany widoczne są od przodu również przysierpowo,widoczne są też cechy niewielkiego zaniku móżdżku.Poza tym obraz mózgowia i wenątrzczaszkowy przestrzeni płynowych jest w badaniu TK prawidłowy a po podaniu kontrastu ognisk patologicznego wzmocnienia nie wykazano. Badanie w oknie kostnym wykazało obustronnie częściowe upośledzenie powietrzności komórek sutkowych ...co to oznacza??????? Po tym badaniu wysłano mnie na MR głowy i badanie wykazało ...poszerzenie przestrzeni płynowych przymózgowych w okolicach czołowo-ciemieniowych obustronnie do 1,2 cm po stronie prawej, do 1,1 cm po stronie lewej. Obraz MR może odpowiadać zmianom pourazowym-wodniaki przymózgowe .Pytanie czy jest to groźne i co te badania oznaczają? Bardzo proszę o szybką odpowiedź.
Źródło: forum.czasdzieci.pl/viewtopic.php?t=1446


Temat: BP pytania (z boxsa)
1.Wskaż odruch monosynaptyczny:
Zgięcie nogi po nadepnięciu na gwóźdź


2.W rdzeniu kręgowym ośrodki synaptyczne zlokalizowane są w:
Rogach bocznych


3.Synaptyczny mediator hamujący powoduje w neuronie postsynaptycznym:
Hiperpolaryzację, utrudnia powstanie potencjału czynnościowego


4.Wskaż drogi rdzenia kręgowego torujące czynności mięśni zginaczy:
Czerwienno rdzeniowa i piramidowa

5.Wskaż odruchy, których ośrodki znajdują się w rdzeniu:
Ssania, połykania, żucia

6.Wskaż prawidłowe twierdzenie dotyczące sztywności odmóżdżeniowej:
Pokazuje naturalny mechanizm utrzymania postawy ciała, pokazuje wpływ jąder przedsionkowych na napięcie mięśni antygrawitacyjnych, powstaje po przecięciu mózgu na poziomie śródmózgowia, pojawia się uogólnionym wzrostem napięcia mięśni prostowników antygrawitacyjnych

7.Ośrodki oddychania i krążenia są zlokalizowane w :
Rdzeniu przedłużonym

8.Postawne odruchy korekcyjne integrowane są w :
śródmózgowiu


9.Wskaż struktury należące do układu pozapiramidowego:
Jądro ogoniaste i skorupa, gałka blada i jądro czerwienne, istota czarna

10.Parkinsonizm wywołany jest:
Degeneracją neuronów dopaminowych istoty czarnej
(a pląsawica Huntingtona- zanik jądra ogoniastego)

11.Układ pozapiramidowy steruje:
Wrodzonymi i nabytymi automatyzmami ruchowymi, ruchami mimowolnymi

12.Spośród wymienionych wskaż wrodzone automatyzmy ruchowe:
Lokomocja, mimika, ruchy związane z agresją

13.Układ pozapiramidowy komunikuje się z motoneuronami rdzeniowymi za pośrednictwem:
Dróg zstępujących do rdzenia kręgowego z jąder motorycznych pnia mózgu

14.Gałka blada należy do:
paleostriatum

15.Nowe prążkowie (neostriatum) komunikuje się z jądrami motorycznymi pnia mózgu za pośrednictwem:
Gałka blada

16.Rola istoty czarnej w funkcjonowaniu układu ruchowego polega na:
Utrzymaniu odpowiedniego stanu pobudliwości układu pozapiramidowego

17.Propriorecepcja to termin określający:
Czucie z receptorów mięśni, stawów, błędnika

18.Podkorowym ośrodkiem czucia jest:
wzgórze

19.Na poziomie podkorowym sprzężenie czuciowo- ruchowe realizuje się między:
Wzgórzem i prążkowiem

20.Za desynchronizację kory mózgowej odpowiedzialny jest:
Aktywujący twór siatkowaty

21.Podczas desynchronizacji w korze mózgowej przeważają fale:
beta


22.Desynchronizacja kory mózgowej jest przejawem:
Wzbudzenia czynnościowego w stanie czuwania, wzbudzenia czynnościowego w stanie snu paradoksalnego

23.Pobudzenie układu rekrutującego wzgórza regularnymi bodźcami nisko częstotliwymi powoduje:
Senność, stopniowa synchronizacja kory mózgowej

24.Jądra limbiczne wzgórza należą do grupy:
przedniej

25.Inna nazwa układu limbicznego to:
węchomózgowie

26.Wskaż prawidłowe twierdzenie dotyczące hipokampa:
Należy do układu limbicznego i bierze udział w tworzeniu śladów pamięciowych

27.Wskaż błędne twierdzenie dotyczące ciała migdałowatego:
Bezpośrednio steruje czynnością nadnerczy podczas reakcji stresowej

28.Uszkodzenie okolicy przegrody przodomózgowia powoduje:
Zespół hiperaktywności emocjonalnej

29.Głównym ośrodkiem synaptycznym w tzw. „mózgowym układzie nagrody” jest:
dopamina

30.Nazwa anatomiczna „ mózgowego układu nagrody” to:
mezolimbiczny

31.Wśród wymienionych wskaż odruch instrumentalny:
Samostymulacja mózgu

32.Procedura FR wg Skinnera polega na:
Stałej liczbie reakcji dla uzyskania pojedynczego wzmocnienia

33.Wybierz procedurę warunkowania instrumentalnego, która umożliwi ci łątwą ocenę stnu motywacyjnego:
Fr ze wzrastającą wartością R

34.Afazja ruchowa jest objawem uszkodzenia:
Pola 44 Brodmana

35.Zanik umiejętności nazywania przedmiotów to:
Afazja amnestyczna

36.Astereognozja powstaje w wyniku:
Korowej reprezentacji czucia somatycznego

37.CRH jest hormonem produkowanym w :
Podwzgórzu


38.Oś podwzgórzowo- przysadkowo- nadnerczowa dotyczy:
Kory nadnerczy

39.Rozszerzenie źrenicy, wytrzeszcz gałki ocznej, przyspieszona akcja serca to efekty pobudzenia:
Układu sympatycznego, osi podwzgórzowo- współczulno- nadnerczowej

40.Słaba kontrola nad ekspresją emocjonalną, zaburzenia pamięci, niefrasobliwość, uzależnienie od aktualnie działających bodźców to objawy:
Uszkodzenia kory asocjacyjnej płata czołowego

41.Astazja, ataksja ruchowa, astenia, adiadochokineza to efekty uszkodzenia:
móżdżku

42.Istota działanie móżdżku to:
Hamowanie toczącego się ruchu co zapewnia jego płynność

43.Ośrodki układu parasympatycznego znajdują się w:
Części krzyżowej rdzenia kręgowego, jądrach niektórych nerwów czaszkowych
Źródło: swps2007c04.fora.pl/a/a,5.html