The world is full of choices.. Unlimited possibilities..

Temat: Regesta, Pińczów
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe REGESTA Spółka jawna.

- transport krajowy,
- transport międzynarodowy,
- spedycja,
- magazynowanie,
- logistyka,
- paliwa, olej opałowy

Celem nadrzędnym działalności firmy REGESTA jest dążenie do pełnego zaspokojenia obecnych jak i przyszłych wymagań oraz oczekiwań naszych Klientów. Chcemy także budować wysoką pozycję wśród przedsiębiorstw o podobnym profilu działalności, poprzez stałe rozszerzanie palety usług, inwestycje w zaplecze techniczne oraz ciągłe rozwijanie i doskonalenie naszego systemu jakości.

Firma REGESTA Spółka jawna świadczy usługi z zakresu transportu samochodowego towarów oraz spedycji krajowej i międzynarodowej.
W chwili obecnej dysponujemy flotą przekraczającą 100 jednostek (ciągnik siodłowy + naczepa). Nasze jednostki spełniają europejskie wymagania pod względem technicznym i ekologicznym.
Łączność z pojazdami zapewniają telefony GSM oraz system łączności satelitarnej GPS.
Główny kierunek obsługi stanowią kraje Unii Europejskiej.

PALIWA
Zajmujemy się także sprzedażą hurtową i detaliczną paliw płynnych.
REGESTA Spółka jawna jest autoryzowanym dystrybutorem paliw Grupy LOTOS.
Klientom detalicznym i instytucjonalnym oferujemy etyliny, olej napędowy, olej opałowy do systemów grzewczych, niezmiennie wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach.


LOGISTYKA I MAGAZYNOWANIE
Swoim Klientom oferujemy także do dyspozycji powierzchnię magazynową (2000 m2) z zapleczem technicznym.

Podstawowymi zasadami naszej działalności są:
- terminowa realizacja zleceń naszych Klientów przy zachowaniu najwyższej
jakości usług,
- sprawna komunikacja z Klientem, przewoźnikami i pracownikami,
- ciągle doskonalenie procesów zachodzących w firmie oraz rozwiązań
organizacyjnych,
- przestrzeganie wymagań prawa,
- troska o otoczenie i środowisko naturalne,
- stała poprawa bezpieczeństwa przewożonych ładunków,
- zaangażowanie personelu w pracę nad doskonaleniem jakości
wykonywanych usług.

Nasi pracownicy są przygotowani do udzielenia klientom szczegółowych informacji na temat wszelkich niezbędnych dokumentów oraz warunków, zasad realizacji usługi.

Celem umocnienia swojej pozycji jako godnego zaufania partnera
w relacjach z Klientem, Spółka wdrożyła, rozwija i doskonali system Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2000.

Zapraszamy do współpracy!
P.W. REGESTA Z i R Kwiecień Spółka jawna
ul. 3-go Maja 40, 28-400 Pińczów
tel./fax: (41) 357-22-79, 357-50-03
e-mail: office@regesta.pl


Źródło: truck-world.pl/truck/viewtopic.php?t=1333Temat: MPM Productivity Management szkoli pracowników Borg Automoti
Przedsiębiorstwa z branży motoryzacyjnej walczą z efektami recesji m.in. poprzez zwiększanie efektywności dzięki podnoszeniu kompetencji pracowników.
MPM Productivity Management sp. z o.o. z końcem listopada podpisało umowę z firmą Borg Automotive sp. z o.o. na szkolenia z zakresu logistyki, prognozowania, zakupów oraz produkcji.

Program szkoleń obejmuje następujące cykle: Certyfikacja w Zarządzaniu Produkcją i Zapasami według standardów APICS (CPIM - Certified in Production and Inventory Management), Profesjonalne Zarządzanie Zakupami (PPM - Professional Purchasing Management), Prognozowanie i Zarządzanie Popytem (FCST - Forecasting and Demand Management), a także Koordynator Total Productive Maintenance (TPM).

‟Sektor motoryzacyjny wyjątkowo silnie odczuł niekorzystne zmiany gospodarcze. Jednak w trudnej sytuacji na rynku też można znaleźć szansę na rozwój firmy.” – mówi Agata Buszczak – Męcina, Prezes Zarządu i Dyrektor Sprzedaży MPM Productivity Management. ‟Szkolenia są jednym z tych elementów, które pozwolą ugruntować pozycję przedsiębiorstwa. Dzięki nim eliminuje się możliwe źródła strat i wzmacnia działające procesy, co przekłada się na wzrost produktywności.”

Borg Automotive Sp. z o.o. jest członkiem duńskiej grupy kapitałowej BORG AUTOMOTIVE. Firma zajmuje się regeneracją części samochodowych. W Polsce działa od 16 lat, obecnie zatrudnia 320 osób.
Cykl Prognozowanie i Zarządzanie Popytem to nowość w ofercie MPM Productivity Management.

Obejmuje najważniejsze zagadnienia dotyczące prognozowania w przedsiębiorstwie – jako części zintegrowanego systemu planistycznego w łańcuchu dostaw. Poruszane tematy omawiają zasady prawidłowego budowania prognoz i zarządzania prognozą.

etransport.pl
Źródło: truck-world.pl/truck/viewtopic.php?t=1704


Temat: TANIO SPRZEDAM XERO Z ZARZADZANIA
" />TANIO SPRZEDAM – PILNE !!!
TANIO SPRZEDAM XEROKOPIE Z ZARZĄDZANIA.
*ABT STEFAN-ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE W PRZEDSIĘBIORSTWIE (Zarządzanie logistyczne w sferze magazynowania, s. 86-105),
*CIEPAJ MARIAN-PRAWO GOSPODARCZE,SKRYPT nr 221 (całość skryptu),
*CIEPAJ MARIAN-PODSTAWY WIEDZY O PRAWIE, SKRYPT nr 187 (Prawo karne, s. 339-391),
*COYLE JOHN J,BARDI E.J,LANGLEY C.J-ZARZĄDZANIE LOGISTYCZNE (Decyzje dotyczące magazynowania, s. 310-335),
*CYRSON E-KOMPENDIUM WIEDZY O GOSPODARCE (Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, s. 277-295),
*DANA D-ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW (Dramaty interpersonalne, Czy samopomoc pomaga?, Oszacowanie kosztów konfliktów w twojej organizacji, s.7-38),
*GIERUSZ BARBARA-PODRĘCZNIK SAMODZIELNEJ NAUKI KSIĘGOWANIA (całość książki),
*GOŁEMBSKA ELŻBIETA-KOMPENDIUM WIEDZY O LOGISTYCE (Magazynowanie i obsługa zapasów, s. 78-105),
*JANOWSKA ZDZISŁAWA-ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI.WYZWANIE XXI w. (Zarządzanie zasobami ludzkimi w gospodarce polskiej, s. 26-53),
KIEŻUŃ WITOLD-SPRAWNE ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ (Rozwój organizacji, s. 370-387),
* MANSFIELD EDWIN- PODSTAWY MIKROEKONOMII. ZASADY, PRZYKŁADY, ZADANIA. (Teoria popytu, s. 12-48, Teoria produkcji, s. 49-90, Aneks- s. 456-477),
*OBŁÓJ KRZYSZTOF-STRATEGIE ORGANIZACJI. W POSZUKIWANIU TRWAŁEJ PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ (Metody portfelowe, s. 272-284),
*PENC-PIETRZAK ILONA-STRATEGIE ZARZĄDZANIA MARKETINGOWEGO (Metody portfelowe, s.182-196),
*PFOHL H.Ch.- SYSTEMY LOGISTYCZNE.PODSTAWY ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA (Gospodarka magazynowa, Magazyn, s. 94-143),
*PRZEDSIĘBIORSTWO U PROGU XXI w. (Ludwiszewski B.-Czynnik ludzki przy doborze i wdrażaniu systemów informacyjnych wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach, s. 323-328)
*REKOWSKI MAREK-WPROWADZENIE DO MIKROEKONOMII (całość książki),
*SIUDA WOJCIECH-ELEMENTY PRAWA DLA EKONOMISTÓW (Ogólne wiadomości o prawie, s. 5-51),
*STONER J.A.F,WANKEL CH.- KIEROWANIE (Kadry i gospodarka zasobami ludzkimi, s. 277-302),
*STATYSTYKA (Organizacja i technika badania statystycznego, Podstawowe zagadnienia pomiaru i skal pomiarowych, Grupowanie statystyczne i prezentacja opracowanego materiału, Charakterystyki liczbowe zbiorowości statystycznych, s.12-95),
*ZBIEGIEŃ-MACIĄG L.-ETYKA W ZARZĄDZANIU, ( s. 56-65),

Kontakt : tel. (077) 4 653-449 LUB +48 888 372 703
Numer G-G 7740911
E-mail jusgaw1@poczta.onet.pl
Źródło: student1.ue.poznan.pl/forum/viewtopic.php?t=5713


Temat: Zasady gry
ZASADY GRY

Do konkursu zapraszamy 3-5 osobowe zespoły złożone przede wszystkim z pracowników firm działających w róznych branżach, a także najlepszych studentów szkół ekonomicznych i technicznych z całego kraju - zostaną oni wyselekcjonowani przez Sponsorów.

Celem gry jest poprowadzenie wirtualnej firmy w symulowanej rzeczywistości rynkowej tak, by osiągnęła ona jak najwyższą wartość akcji (jedyne kryterium konkursu). Po zarejestrowaniu u Organizatora każda drużyna otrzyma podręcznik zawierający szczegółowe zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. Dodatkowo przed każdym etapem drużyny zapoznają się z historią wirtualnej firmy obejmującą pięć ostatnich kwartałów finansowych. Zadaniem zespołu będzie opracowanie i wdrożenie własnej strategii na podstawie cyklicznie otrzymywanych informacji zawierających szczegółowy opis potencjału przedsiębiorstwa oraz warunków otoczenia rynkowego.

Gra jest interaktywna – to ważna zaleta symulacji, która uzależnia wyniki danej firmy nie tylko od trafnych decyzji wewnętrznych, ale również od umiejętności przewidywania zachowań innych wirtualnych firm, czyli innych graczy. W każdym etapie zespoły zostają podzielone na tzw. mini rynki, wewnątrz których prowadzona jest bezpośrednia konkurencja. Konkurs porównywany jest do gry w szachy - skuteczność działania determinuje umiejętność przewidzenia ruchów przeciwnika.

Zarządzanie w sytuacji kryzysowej. Oprogramowanie uwzględnia istnienie nieprzewidywalnych czynników, które wpływają na globalny rynek i światowe zasoby. Mogą to być kryzysy polityczne, katastrofy i utraty transportu, ludzi, produktów czy wirusy komputerowe. Uczestnicy będą musieli przewidywać elementy zagrożenia i zapobiegać kryzysowi, aby zminimalizować jego negatywne skutki.

Wirtualna firma prowadzi działalność na rynku UE oraz w obszarze NAFTA. Stosuje zarówno tradycyjne formy sprzedaży, jak też e-commerce. Gra wymaga decyzji i ustaleń zarówno na poziomie strategicznym oraz operacyjnym obejmującym wszystkie obszary funkcjonowania firmy:

*analiza kondycji finansowej (m.in.: pełne sprawozdanie finansowe, monitorowanie rentowności, kontrola zadłużenia, wysokość dywidend),
* planowanie produkcji (m.in.: wielkość i asortyment produkcji, środki produkcji),
* marketing (m.in.: ceny, promocja, nakłady na reklamę),
* B+R (m.in.: modyfikacja produktów, kontrola jakości),
* sprzedaż (m.in.: regiony geograficzne sprzedaży, kanały dystrybucji),
* logistyka (m.in.: gospodarka zapasami, wybór środków transportu),
* zarządzanie zasobami ludzkimi (m.in.: rekrutacja, zwalnianie, szkolenie, motywowanie, wynagradzanie w systemie pensji i prowizji),
* zarządzanie w sytuacji kryzysowej.

Ustalenia podjęte przez drużyny przekazywane są w formie specjalnych Arkuszy Decyzyjnych wypełnianych na naszej stronie. Każdy zakwalifikowany zespół otrzyma swój kod dostępu do Arkusza. Dzięki wykorzystaniu Internetu gwarantujemy Państwu sprawną komunikację. Nie jest potrzebny osobisty kontakt z Organizatorem, a uczestnicy konkursu z całego kraju mogą sami ustalać terminy spotkań tak, by nie kolidowały one z ich codziennymi obowiązkami.
Źródło: forum.gmcpoland.pl/viewtopic.php?t=5