The world is full of choices.. Unlimited possibilities..

Temat: urlop wychowawczy
Do pracy przyszłam za nauczyciela, który musiał przejść na emeryturę z powodów zdrowotnych, a jestem nauczycielem kontraktowym od 06. 2006 r.; zresztą przy okazji zapytam co mam zrobić bo pobrał zasiłek na zagospodarowanie, otrzymałam go i w 06.06 2007 r. zwróciłam się do dyrekcji z prośbą na piśmie o umorzenie zadłużenia do dnia dzisiejszego nie otrzymałam żadnej odpowiedzi, a co chodzę i pytam to pani dyrektor jeszcze sie nie ustosunkowała do tego pisma, i w tej sytuacji nie wiem czy dostanę świadectwo pracy 31.08, a już podjęłam nową pracę a świadectwo muszę przecież donieść
Serdecznie dziękuję za pomoc
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=7159Temat: Karta Nauczyciela
bardzo proszę o interpretację zwrotu "pierwsza praca zawodowa w życiu w szkole" (art. 61 ust. 1 K. Nauczyciela).
czy jest to pierwsza praca w szkole czy pierwsza praca w życiu(na dodatek w szkole)?

Przed podjęciem studiów i w ich trakcie pracowałam dorywczo, obecnie pracuję w szkole, mam stopień nauczyciela kontraktowego i chciałam ubiegać się o zasiłek na zagospodarowanie.

Na forach dla nauczycieli dostałam potwierdzenie, że mogę się o niego ubiegać ponieważ spełniłam warunek i w ciągu dwóch lat od podjęcia mojej pierwszej w życiu pracy w szkole uzyskałam st. n. kontraktowego.

Natomiast moja dyrekcja uważa, że nie należy mi się ten zasiłek ponieważ praca w szkole nie była moją pierwszą pracą w życiu
Źródło: forum.prawnikow.pl/archiwum/viewtopic.php?t=8904


Temat: Zasiłek na zagospodarowanie - problem
Witam, proszę o poradę specjalistów !!!
Jestem od dwóch lat nauczycielem, wcześniej nie pracowałem. Przez pierwszy rok pracowałem w szkole w zakresie 14h/ tydzień i po roku czasu uzyskałem stopień nauczyciela kontraktowego. Od 1 września pracuje w dwóch różnych szkołach w LO w wymiarze 8h / tydz. i Sz. P. w wymiarze 6h/ tydz. W związku z tym moje pytanie, czy przysługuje mi zasiłek na zagospodarowanie, skoro w żadnej ze szkół nie mam połowy etatu. A jeśli tak to czy o wartości tego zasiłku świadczy suma godzin w obu szkołach, czy tylko jest brana pod uwagę szkoła, w której mam więcej godzin???
Proszę o odpowiedź i jak się do tego zabrać.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=3258


Temat: Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli
Zasiłek na zagospodarowanie

Moje okresy pracy w szkole:
01.03.2006 r. – 23.06.2006 r.
04.09.2006 r. –18.10.2006 r.
13.11.2006 r. – 22.12.2006 r
02.01.2007 r. – 19.01.2007 r.
05.02.2007 r. – 31.08.2007 r.
Obecnie od 1 września 2007 r. rozpoczęłam staż na nauczyciela kontraktowego. Posiadam kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska. Proszę o wyjaśnienie,
czy po uzyskaniu stopnia nauczyciela kontraktowego będzie przysługiwał mi dodatek na zagospodarowanie.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1019


Temat: Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli
Warunkiem otrzymania zasiłku na zagospodarowanie jest, aby praca podejmowana przez nauczyciela w szkole była jego pierwszą pracą zawodową w życiu.
Niezbędnym warunkiem otrzymania zasiłku na zagospodarowanie jest legitymowanie się przez nauczyciela kwalifikacjami wymaganymi do zajmowania danego stanowiska oraz zatrudnienie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć (art. 91b ust. 1 z uwzględnieniem art. 22 ust. 3).W chwili obecnej zasiłek na zagospodarowanie przysługuje dopiero nauczycielowi, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego i otrzymał ten stopień w ciągu 2 lat od podjęcia pracy w szkole. Zasiłek nadal wypłaca się na wniosek nauczyciela, który może być złożony w okresie roku od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Oceny spełniania przez nauczyciela warunków do otrzymania zasiłku na zagospodarowanie dokonuje się na dzień złożenia wniosku. Zasiłek wypłaca szkoła, która jest podstawowym miejscem zatrudnienia nauczyciela.Nauczyciel, który złożył wniosek o wypłatę zasiłku na zagospodarowanie, musi się liczyć z obowiązkiem jego zwrotu, jeżeli nie przepracuje w szkole 3 lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Przez szkołę należy rozumieć, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 2 Karty Nauczyciela, przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 Karty.
Barański Andrzej, Rozwadowska-Skrzeczyńska Joanna, Szymańska Maria
komentarz
ABC 2007
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1019


Temat: Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli
Witam. W czerwcu 2007 r. uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowego, umowa o prace była podpisana do 31 sierpnia 2007r (pracowałam na zastępstwo), ponieważ w sierpniu urodziłam dziecko, do grudnia byłam na macierzyńskim, potem nie pracowałam aż do 1.09. 2008R, przyjęto mnie do tej samej szkoły na czas nieokreślony. Moje pytanie brzmi; czy przysługuje mi zasiłek na zagospodarowanie, rok po uzyskaniu awansu NK Minoł w czerwcu, ale ja w tym czasie nie pracowałam.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1019


Temat: Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli
W chwili obecnej zasiłek na zagospodarowanie przysługuje dopiero nauczycielowi, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego i otrzymał ten stopień w ciągu 2 lat od podjęcia pracy w szkole. Zasiłek nadal wypłaca się na wniosek nauczyciela, który może być złożony w okresie roku od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Oceny spełniania przez nauczyciela warunków do otrzymania zasiłku na zagospodarowanie dokonuje się na dzień złożenia wniosku. Zasiłek wypłaca szkoła, która jest podstawowym miejscem zatrudnienia nauczyciela.
Nauczyciel, który złożył wniosek o wypłatę zasiłku na zagospodarowanie, musi się liczyć z obowiązkiem jego zwrotu, jeżeli nie przepracuje w szkole 3 lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Przez szkołę należy rozumieć, zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 2 Karty Nauczyciela, przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 Karty (zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, rodzinne ośrodki diagnostyczno-konsultacyjne, publiczne placówki opiekuńczo-wychowawcze i ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, kolegia pracowników służb społecznych). W związku z powyższym nauczyciel, który zmieni miejsce zatrudnienia na inną szkołę, nie ma obowiązku zwrotu zasiłku na zagospodarowanie. Organ prowadzący (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa) może zwolnić nauczyciela w całości lub części od konieczności zwrotu zasiłku, jeżeli uzna, iż zachodzi szczególnie uzasadniony przypadek.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1019


Temat: Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli

czy przysługuje mi zasiłek na zagospodarowanie, rok po uzyskaniu awansu NK Minoł w czerwcu, ale ja w tym czasie nie pracowałam W związku z zapisem KN:
2. Prawo do złożenia wniosku o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. moim zdaniem nie przysługuje Ci zasiłek na zagospodarowanie.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1019


Temat: Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli
Nauczyciel kontraktowy jest aktualnie zatrudniony zgodnie z kwalifikacjami. W roku 2005 ukończył studia wyższe zawodowe – inżynierskie – bez przygotowania pedagogicznego. W trakcie tychże studiów oraz tuż po otrzymaniu dyplomu pracował zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami na stanowisku grafika komputerowego do 31.08.2006 r. Od 01.10.2005 r. do lutego 2007 r. uzupełniał kwalifikacje pedagogiczne na studiach podyplomowych. Kończąc je uzyskał pełne kwalifikacje do pracy w zawodzie nauczyciela informatyki. Od 01.09.2006 r. do nadal pracuje jako nauczyciel - z pełnymi kwalifikacjami - od lutego 2007 r. W czerwcu 2008 r. ukończył staż i uzyskał stopień nauczyciela kontraktowanego.
Proszę o opinię czy można uznać pracę w szkole jako pierwszą pracę zawodową w życiu w/w nauczyciela kontraktowanego i w związku z tym na jego wniosek wypłacić mu jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie?
Dzięki z góry za odpowiedź
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1019


Temat: Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli
Witam! Posiadam wykształcenie wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym. Zostałam zatrudniona na cały etat, w szkole jako nauczyciel jęz. angielskiego 1.09.2008. To moja pierwsza praca. W czerwcu 2009 r. ukończyłam staż i uzyskałam stopień nauczyciela kontraktowanego. Obecnie t.j (wrzesień 2010) nadal pracuję w tej samej szkole. Czy należy mi się jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie? Czy moja niewiedza, że o taki zasiłek mogę wystąpić spowodowała że już straciłam szansę na to? Bardzo proszę o odpowiedź.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1019


Temat: zasiłek na zagospodarowanie - nauczyciel akademicki
zasiłek na zagospodarowanie - nauczyciel akademicki
  Witam,
mam problem z uzyskaniem takowego zasilku - nie moge znalezc odpowiedniej ustawy. Problem mam taki, ze na uczelni dowiedzialam sie ze czegos takiego jak zasilek na zagospodarowanie juz nie ma - nie ma go w ustawie, za to na drugiej uczelni w moim miescie jest. Na stronie ministerstwa tez zsukalam i nic, dlatego tu zwracam sie z prosba o pomoc
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=78546


Temat: dodatek na zagospodarowanie

  Art. 61. 1. Nauczyciel, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego w ciągu dwóch lat od dnia podjęcia pierwszej pracy zawodowej w życiu w szkole i posiada kwalifikacje wymagane do zajmowania danego stanowiska, otrzymuje w szkole wskazanej jako podstawowe miejsce zatrudnienia na swój wniosek jednorazowy zasiłek na zagospodarowanie w wysokości dwumiesięcznego otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego. Do pierwszej pracy zawodowej w życiu nie zalicza się pracy wykonywanej w okresie studiów lub nauki w zakładzie kształcenia nauczycieli.
2. Prawo do złożenia wniosku o wypłacenie zasiłku na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi w okresie roku, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego.
3. Zasiłek na zagospodarowanie podlega zwrotowi, jeżeli nauczyciel nie przepracuje w szkole trzech lat, licząc od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach organ prowadzący szkołę może zwolnić nauczyciela w całości lub w części z obowiązku zwrotu zasiłku.

W chwili obecnej zasiłek na zagospodarowanie przysługuje nauczycielowi, który uzyskał stopień nauczyciela kontraktowego i otrzymał ten stopień w ciągu 2 lat od podjęcia pracy w szkole. Zasiłek wypłaca się na wniosek nauczyciela, który może być złożony w okresie roku od dnia uzyskania stopnia nauczyciela kontraktowego. Oceny spełniania przez nauczyciela warunków do otrzymania zasiłku na zagospodarowanie dokonuje się na dzień złożenia wniosku. Zasiłek wypłaca szkoła, która jest podstawowym miejscem zatrudnienia nauczyciela.
Źródło: forumprawne.org/showthread.php?t=77400


Temat: Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczycieli
W trakcie studiów zaocznych pracowałam w markecie. Po otrzymaniu dyplomu w 2008r. podjęłam pracę zawodową w przedszkolu. W ciągu dwóch lat od rozpoczęcia pracy zawodowej zdobyłam tytuł nauczyciela kontraktowego. Czy należy się zasiłek na zagospodarowanie?
Proszę o odpowiedź.
Źródło: forumkadrowe.pl/viewtopic.php?t=1019


Temat: "Solidarność" wchodzi w spór z rządem ws. nauczycieli
NSZZ "Solidarność" wchodzi w spór z rządem, żądając podwyżek dla nauczycieli. Związek rozpoczyna referendum protestacyjne i proponuje nowelizację Karty Nauczyciela - poinformował związek w czwartek.
Na konferencji prasowej w Warszawie przewodniczący Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność Stefan Kubowicz poinformował, że związek rozpoczyna referendum, w którym zapyta nauczycieli czy przystąpią do protestu, jeśli negocjacje w trakcie sporu z rządem będą bezowocne, i o to jaką formą powinien przybrać ewentualny protest. - Jestem pewien, że opowiedzą się za akcją protestacyjną - ocenił przewodniczący.

Ponadto, związek przygotował obywatelski projekt nowelizacji Karty Nauczyciela, który zakłada, że pensje nauczycieli będą wyższe (będą stanowiły większy niż obecnie procent kwoty bazowej określanej co roku w budżecie). Autorzy projektu chcą ponadto, aby przywilej przechodzenia na wcześniejsze emerytury został zachowany bezterminowo. Według obowiązujących przepisów nauczyciele będą mieli to prawo do końca 2008 r. W projekcie znalazł się też przepis, gwarantujący nauczycielom zasiłki na tzw. zagospodarowanie w pierwszych dwóch latach pracy, a nie, jak to ma miejsce obecnie, w trzecim roku pracy w szkole. Zasiłek ma też być wyższy - ma być równy trzem miesięcznym pensjom zasadniczym, a nie, jak obecnie, dwóm. Związkowcy rozpoczynają zbieranie podpisów, aby zarejestrować obywatelską inicjatywę ustawodawczą. Planują to zrobić w drugiej połowie marca. Wtedy zaczną zbierać podpisy poparcia pod projektem, bowiem aby trafił on do Sejmu musi podpisać się pod nim 100 tys. osób. - Jestem przekonany, że zbierzemy więcej niż 100 tys. Możemy zebrać nawet milion podpisów - mówił Kubowicz.

Wyjaśniając powody sporu z rządem, przewodniczący oświatowej Solidarności tłumaczył, że rząd nie dotrzymuje obietnic, które Platforma Obywatelska składała przed wyborami, m.in. że płace nauczycieli szybko i radykalnie wzrosną.

- Przed wyborami politycy mówią, że te problemy są ważne i pilne, a po wyborach mówią nadal, że są ważne, ale już nie pilne - powiedział Kubowicz.

Jak wyjaśnił, spór z rządem to nie jest spór zbiorowy, w jaki wchodzą związki zawodowe z pracodawcami. Jest to forma negocjacji związku z rządem, którą wprowadziło porozumienie z 1992 r. Na rozmowy musi wyrazić zgodę strona rządowa. Kubowicz dodał, że jeśli tak się stanie to "Solidarność" będzie wnioskować, aby do rozmów zostali zaproszeni przedstawiciele innych oświatowych związków zawodowych.

Wszystkie związki zawodowe zrzeszające pracowników oświaty porozumiały się ze sobą w czasie tegorocznych negocjacji płacowych z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Postulują m.in., aby w rozporządzeniu płacowym wzrosło wynagrodzenie zasadnicze, ponieważ, ich zdaniem, wysokość dodatkowych zarobków nauczycieli została przez MEN przeszacowana. Ich zdaniem, bardziej wzrosnąć powinny zwłaszcza płace nauczycieli na wyższych stopniach awansu zawodowego. Związki chcą też dodatków za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkolnych i przedłużenia możliwości przechodzenia na wcześniejszą emeryturę.
Źródło: precyl.pl/showthread.php?t=24697